• villaC7.jpg
 • villaA5-1.jpg
 • villaB4-1.jpg
 • villaB7.jpg
 • villaB8.jpg
 • villaC4.jpg
 • villaA2.JPG
 • villaA5.JPG
 • villaA1.JPG
 • villaB4.jpg
 • villaB1.JPG
 • villaA8.jpg
 • villaB3.jpg
 • villaC5.jpg
 • villaB3-5.jpg
 • villaA3.jpg
 • villaA9-1.jpg
 • villaC8.jpg
 • villaA9.jpg
 • villaB5.jpg

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Vakantie Villa Khamkirri

 

Reservering en betaling:

Uw reservering wordt bevestigd met een e-mail waarop deze huurvoorwaarden van toepassing zijn. De 1e e-mail zal een bevestiging van de beschikbaarheid zijn. De huurder aanvaardt bij het aangaan van de huurovereenkomst daarmee de onderstaande voorwaarden. Bij reservering betaalt u een voorschot op de huursom, zijnde 50% van de totale huursom. Het voorschot dient binnen 7 dagen na ontvangst van de reservering te zijn voldaan. Deze periode geldt tevens als bedenktijd.

Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt u een e-mail met daarin de voorlopige boekingsbevestiging. De verhuurder heeft het recht de reservering te annuleren indien niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan. De huurovereenkomst is pas definitief na ontvangst van dit voorschot. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor uw aankomst in Marloth Park aan de verhuurder te zijn voldaan. Na ontvangst van het resterende bedrag ontvangt u de definitieve boekingsbevestiging samen met een uitgebreide routebeschrijving.

Indien de totale huurprijs minder dan € 300,- bedraagt of de aanvang van de vakantie binnen 4 weken na de reservering plaatsvindt, dan dient het volledige huurbedrag, alsmede de borgsom ineens te worden voldaan.

 

Annulering:

Helaas zijn wij genoodzaakt om annuleringskosten in rekening te brengen mocht u onverhoopt afzien, om wat voor reden dan ook, van een verblijf in onze vakantievilla Khamkirri.

 • Bij annulering tot 4 weken voor aankomst:              25% van de huursom
 • Bij annulering tot 2 weken voor aankomst:              50% van de huursom
 • Bij annulering tot 1 week voor aankomst:                75% van de huursom
 • Bij annulering binnen 1 week voor aankomst:          100% van de huursom

Annuleringen dienen per e-mail te worden doorgegeven. Wij raden u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Waarborg:

De waarborgsom bedraagt € 125,-. De waarborgsom wordt onder aftrek van eventuele schade aan inboedel of het huis binnen 7 dagen aan de huurder geretourneerd. Bij verlies van de sleutels wordt een bedrag van € 25,- in rekening gebracht. Bij verlies van een afstandsbediening van het beveiligingssysteem wordt € 50,- in rekening gebracht. Bij schade of diefstal wordt u verzocht direct contact op te nemen met onze housekeepers ter plaatse. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te maken.

 

Overdracht en onderverhuur:

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.

 

Algemeen:

Het is de huurder niet toegestaan om zonder goedkeuring, meer personen in de vakantievilla onder te brengen dan die vermeld staan op de boekingsbevestiging. In de villa mogen niet meer dan 8 personen logeren. Op verzoek kunnen nog 2 slaapplaatsen worden gecreëerd voor kinderen. Wij vragen u de villa, de inboedel en de omgeving met respect te behandelen.

De vakantie villa dient door de huurder, medehuurders en bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond. De hoofdhuurder is en blijft aansprakelijk van de door hem of haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers veroorzaakte schade toegebracht aan de villa, inboedel en tuin, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden.

Bij aankomst wordt u geacht de inventaris te controleren op aanwezigheid of gebreken. Eventueel kapotte of ontbrekende inventaris dient u binnen 12 uur na aankomst te melden bij de housekeepers. De housekeepers zullen er een notitie van maken zodat de kosten niet op u verhaald kunnen worden. Schade aan de villa en inboedel dienen onverwijld aan de housekeepers ter plaatse te worden gemeld. De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor de villa en hij of zij verplicht zich de villa en de daarbij behorende gebouwen en grond netjes en schoon te houden.

 

Aansprakelijkheidsverzekering:

De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen. Ondanks dat de villa is verzekerd wordt de huurder verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een WA-verzekering. De verhuurder is tevens in geen geval aansprakelijk voor:

Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder indien dit het gevolg is van onvoorziene en/of onoverkomelijke gebeurtenissen.

Ongemakken veroorzaakt door het werk van derden zoals gemeente, provincie en overheidsinstellingen.

Hieronder valt ook overlast t.g.v. bouw en/of verbouwactiviteiten in de nabijheid van het gehuurde.

Letsel van huurder t.g.v. het verblijf in het gehuurde.

Verlies , diefstal en schade van/aan persoonlijke eigendommen of voertuigen toebehorend aan huurder.

Onderbreking van water en elektriciteit

Op de reserveringen en huurovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering een aparte reisverzekering te sluiten. In geval van diefstal door nalatigheid zal het niet door de verzekering gedekte bedrag op de huurder worden verhaald.

 

Eindschoonmaak:

De eindschoonmaak is NIET  bij de huurprijs inbegrepen. U dient ter plaatse een bedrag te betalen van R 440,- (ongeveer € 30,-) Dit bedrag betaald u aan onze housekeepers op de dag van vertrek. De reden hiervoor is dat onze housekeepers met een team schoonmakers werkt die in het nabij gelegen Swaziland wonen. Deze hardwerkende dames reizen elke dag op en neer naar huis en hebben geen goede bankvoorzieningen in hun land. De dames krijgen ter plaatse contant geld uitbetaald na de schoonmaak zodat zij hier gelijk over kunnen beschikken. Hierdoor ontstaan extra voordelen voor de dames.

U dient wel het huis 'bezemschoon' achter te laten.

Het is mogelijk om tegen een geringe betaling de villa vaker tijdens uw verblijf schoon te laten maken. Neem hiervoor tijdig contact op met onze housekeepers ter plaatse.

Bij vertrek verzoeken wij u om de koelkast aan te laten en het huis opgeruimd achter te laten alles terug op zijn plaats te zetten, prullenmandjes en de vuilnisbakken te legen, aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten.

 

Verschoning:

Linnengoed en handdoekenzijn bij de huurprijs inbegrepen. Voor extra verschoning van linnengoed en handdoeken kunt u terecht bij onze housekeepers tegen een kleine vergoeding.

 

Vuilnis:

Ter voorkoming van ongewenst bezoek van mieren, insecten of ander ongedierte wordt u verzocht uw afval regelmatig in afgesloten zakken weg te brengen naar het vuilnisdepot aan de Olifant drive. Vuilnis nooit buiten laten staan!! Glas en plastic moet u gescheiden in leveren.

 

Natuurgebied:

De vakantievilla ligt in een beschermd natuurgebied waar huisdieren niet zijn toegestaan. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen geluidsoverlast veroorzaakt aan de omwonenden, vogels en dieren.

Roken is niet toegestaan in het huis. Het is niet toegestaan om hout, zelfs geen dood hout, uit de natuur te halen voor de barbecue of een kampvuur. In Marloth park is hiervoor speciaal brandhout te verkrijgen in de supermarkten.

 

Parkeren:

Gelieve uw auto uitsluitend te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Deze bevinden zich voor de garage en onder de carport.

 

Alarm:

Bij de sleutels treft u een afstandsbediening aan waarmee het alarm geactiveerd kan worden als u de woning en/of bijgebouw verlaat. Op deze afstandsbediening zit ook een zogenaamde paniek/alarm knop. Deze knop is rood van kleur. Mocht u per ongeluk deze knop activeren, bel dan zo snel mogelijk met de meldkamer van de Field Security.

 

Bij misbruik (geen nood) of spelen met deze knop staat een boete van R 200. Deze moet direct ter plaatse betaald worden aan de security-officer.

 

Als u de woning en/of bijgebouw verlaat, zorg er dan voor dat alle ramen en deuren dicht zijn en ook op slot zitten. Hierna kunt u het alarm activeren met de afstandsbediening. Hoe het alarm werkt, wordt u uitgelegd door onze housekeepers.

 

Als u de woning en/of bijgebouw weer wil betreden dat moet u buiten eerst het alarm deactiveren.

 

Bij het verlaten van de woning dient ten allen tijde het alarm te worden geactiveerd. Deze handeling is een verplichting welke wordt opgelegd aan u door de verhuurder. Ook als u even een boodschap wilt gaan halen!

 

Afgezien voor het alarm is het noodzakelijk om alle ramen en deuren dicht te doen en op slot te doen bij het verlaten van de woning en/of bijgebouw. Bavianen zijn namelijk de beste inbrekers op het park! Als zij in de woning en/of bijgebouw komen dan richten zij een ware ravage aan en maken veel stuk.

 

Het is daarom ook van belang om geen voedsel direct in het zicht te leggen als u de woning verlaat. De bavianen hebben ook zeer goede ogen en zullen alles doen om binnen te komen als ze voedsel zien liggen!

 

Alle schade ontstaan door het niet activeren van het alarm bij het verlaten van de woning en/ of bijgebouw en alle schade ontstaan door het niet sluiten van ramen en deuren bij het verlaten van de woning en/of bijgebouw, worden verhaald op de huurder.

  

Informatiemap:

 

In de woning en bijgebouw treft u een uitgebreide informatiemap aan. In deze map treft u alle informatie aan die ook op de website terug is te vinden. In deze map staan ook alle belangrijke telefoonnummers vermeld.